top of page

IUM Opens for Application for
Upper Secondary Schools

After IUM's last annual meeting, it has been decided to accept applications from Upper secondary school members who maintain a quality education.

 

The approval process is as follows:

 

 1. Apply for membership at: https://www.iumhe.com/application

 2. You will receive questions from us regarding the quality of education.

 3. You respond.

 4. We process the application and may request additional information.

 5. We assess and notify if you are accepted. In some cases, validation of the teachers may be required.

 6. Upon approval, you are allowed to use our logo on your diplomas (the school is invoiced 95 SEK/diploma).

 7. You will be able to issue the following diplomas: Makeup Artist, Makeup Stylist, and Hair Stylist in a Upper secondary school level.

 8. To become an officially approved IUM educator and have the opportunity to stamp diplomas yourself, a teachers should attend a 2-day intensive Makeup Educator Accreditation program at Make Up Institute Stockholm (https://www.makeupinstitute.com/teacher-accreditation-program)

 

If you do not wish to send one of your own teachers for the Makeup Educator Accreditation Program, we can send one of our examiners for your final exams (daily rate 8,000 SEK). In these cases, students who pass the exam will receive diplomas signed with IUM's official stamp.

 Ansökning för Gymnasieskolor Är ÖPPEN 

  gymnasieskolor kan nu ansöka om att bli  en IUM godkänd skola. Detta har framkommit efter Ium senaste årsmötte. 

Godkännande processen går till enligt följande:

 1. Ansök om medlemskap på: https://www.iumhe.com/application

 2. Du får frågor av oss gällande utbildningens kvalité

 3. När vi har mottagit svaret, bearbetar vi ansökan och ev. begär kompletteringar

 4. Vi bedömer och skickar svaret om skolan blir antagna. I visa fall kan det krävas validering av lärarna.  

 5. Vid godkännande, får skolan använda bla. IUMs logga på studenternas diplom (skolan faktureras 95kr/diplom)

 6. Diplomet som skolan kan utföra är: Makeup Artist, Makeup stylist och hårstylist på gymnasiel nivå. 

 7. För att en lärare bli en officiellt godkänd IUM utbildare och själv ha möjlighet att stämpla diplom, krävs det att hen går en 2 dagars intensiv makeupartist instruktör kurs på Make Up Institute Stockholm (https://www.makeupinstitute.com/teacher-accreditation-program)

 

Om en skola inte önskar att utbilda  en lärare så finns det möjlighet för IUM att skicka över en aa sina exminatorer för skolans slutprov (dagsarvode 8000kr). Vid dessa fall får de de studenter som klarar provet sina diplom signerat med IUM:s officiella stämpel. 

bottom of page